Minulé ročníky

předmluva | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Florbal - O pohár starostky 2008

florbalpohar_2008.gif

Všem přihlášeným týmům na florbalový turnaj

„ O pohár starostky města Police nad Metují „

 

 

 

Vážení florbaloví přátelé,

   zdravím Vás s přáním pohody a posílám něco informací, jízdní řád i pravidla turnaje.

Je přihlášeno 18 družstev, což  zvládneme, historicky ověřeno  …

Podle Vašich požadavků na zařazení vzniká jedna skupina soutěžáků a dvě radostných florbalistů. Vše by mělo proběhnout za sobotu a neděli, stejně jako v loňském roce. Na tomto turnaji jde vždy o zahrání si a tomu je podřízen nejen systém, ale i hrací doba  / 16 minut /

 – bychom si dostatečně zaběhali.

Předpokládaný konec hrací části turnaje je plánován na nedělní druhou hodinu odpolední.

Všechna družstva tak sehrají stejný počet utkání a to mi při rovném startovném připadá spravedlivé – tak to má byť, tak je to správné

Veškeré podrobné a upřesňující informace budou na infocentru – nástěnném přehledu, který se tolik osvědčil …

 

tak kdo s kým a kdy:

 

skupina S – sobota 12.1.2008 v 8:00     soutěžáci

1    Hyeny                      Starý              první zápas Hyeny - Vražedko

2.   Vražedné pobřeží     Kovář                                              

3.   Lemplové                Michel                                              

4.   Tiky                         Peckáč         

5.   Pixbo                       Ullwer                                                                                 

6.   Sepie 

 

skupina A – sobota 12.1.2008 ve 13:00  -  pro radost

1.   Attix                      Landa             první zápas Attix - ČZU

2.   ČZU                      Johny povedení kamarádi                               

3.   AXA team             Action 

4.   Pískaři Adršpach   Kozár 

5.   Savice                   Nekvinda

6.   Sokol Hlavňov       Valášek

 

 

skupina B – sobota 12.1.2008 v 18:00   -  pro radost

1.   Slavia                       Mánek           první zápas  Slavia – Top tým

2.   Top tým  Náchod    Jansová                    

3.   Wydle                      Hruška                     

4.   Žumpa  Police        Čižinský

5.   Jackes´s team          Pfeifer

6.   Viktorky  Police       Brýdlová

 

 

 

 Ještě jednou zdůrazňuji nutnost včasných začátků, tělocvičny budou otevřeny 30 minut před zahájením prvního zápasu.

Hrací systém - klasika -  každý s každým, pořadí zápasů bude vyvěšeno, vycházejí tři zápasy za hodinu.

 

finálové zápasy – neděle 13.1.2008     hrací doba 16´

nasazení podle umístění po sobotních zápasech – systém bude vyvěšen v sobotu

               

  8:00   o 18. – 15. místo         A6 – A5 – B6 – B5     kříž

  9:20   o 14. – 11.                  A3 – A4 – B3 – B4     kříž

            10:40   o 10. –  7 .                  A1 – A2 – B1 – B2     kříž

            12:00   o   6. -   4.                   C4 – C5 – C6             každý s každým

            13:00   o   3. –  1. místo          C1 – C2 – C3             každý s každým

 

 

   Kolem 14:30  hodiny oficiální a slavnostní zakončení v tělocvičně.

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ:

-         družstvo musí být kompletní a včas připraveno na zápas, čekací doba není, v případě nepřítomnosti kontumace 0:3, v případě nedohrání turnaje – týká se i finálové části – propad na poslední místo v celkovém pořadí

-         v případě neúčasti družstva se vklad nevrací /!/,

-         jednotné dresy podmínkou, florbalové vybavení vlastní

-         veteránská kategorie – průměr co nejbližší věku 46,28 při věku všech hráčů

-         zdůrazňuji nutnost přezouvání se do tělocvičny, stejně tak i přísný zákaz kouření v prostorách budovy

-         - k dispozici vám bude sociální zázemí – šatny, WC, sprchy a bufet, který by měl pokrýt základní požadavky na hlad a žízeň

-         žádám vás o dodržování zásad čistoty ve všech prostorách školy, odhazování odpadků i nedopalků z cigaret na určená místa - díky

-         připomínám zodpovědnost týmů za dodržování veškerých podmínek turnaje i provozních nařízení, v případě hrubého porušení vypsaných pravidel má ředitel turnaje právo vyloučit tým ze soutěže

-         tým je zodpovědný za chování na hřišti i mimo něj nejen u hráčů samých, ale i u lidí z doprovodu

-         účast na turnaji pouze na vlastní nebezpečí, organizátor akce nezabezpečuje zdravotní službu

-         organizátor akce neručí ani za případné ztráty ( nenechávejte žádné cennosti v šatnách, bez dozoru, bude tu frmol a jeden nikdy neví, co se může přihodit)

-         v zájmu přesné evidence v zápisu vás žádám o vyplnění (bez přezdívek!)konečné soupisky týmu a její odevzdání před prvním zápasem, stejně tak okamžité a zřetelné hlášení jména střelce branky při zápase, je nutné hlásit i případnou výměnu brankářů – to vše kvůli evidenci

-         každý tým obdrží diplom, drobnou cenu a vypsána bude opět řada individuálních i týmových ocenění

-         startovné bude použito na pronájem tělocvičny, rozhodčí, administrativní a provozní náklady a na ceny

-         uvítám jakoukoli sponzorskou podporu i pomoc – nemusí být finanční

-         případnou neúčast alespoň jednoho zástupce týmu na závěrečném posezení hlaste předem, předání ocenění proběhne tedy hned po zakončení finálových zápasů

-         možnost přespání v tělocvičně ve vlastním spacáku za symbolické nocležné

 

 

P R A V I D L A

 

   Vycházejí z florbalových pravidel a ze zkušeností minulých ročníků. Je mojí snahou, aby se co nejvíce přiblížily florbalovému pojetí hry. Všichni sice nastupujeme na hřiště s odhodláním si v pohodě zahrát, ale jak jde o body …začne se to vařit.        

   Včas upozorňuji, že  bude kladen důraz na sportovní průběh zápasů a případné výlevy nervů budou trestány hráčským trestem. Rád bych, aby to proběhlo v pohodě… rozhodčí je osoba nedotknutelná a jeho rozhodnutí, stejně tak i jiný případný nesouhlas, lze napadnout pouze oficiálním protestem s zápisem 0,5 l fernetu, který vždy propadá ve prospěch pořadatele a závěrečného banketu !

   Ještě k rozhodčím – měli by přijet opět borci z Olomouce, ( slíbili 100% účast), kteří by měli odpískat celý turnaj . Jsou to florbaloví ligoví hráči i rozhodčí a tak by měla být zajištěna rovnost, kontinuita, nestrannost a hlavně kvalita rozhodování…a to vidím, pro zdárný průběh akce, jako základní nutnost a podmínku.

 

   ! ! ! 

 

- počet hráčů na hřišti 3+1, hokejové střídání – střídající hráč musí nejdříve opustit plochu

- hrací doba   1 x 16 minut -  hrubého času / ve finálových zápasech poslední 2 minuty na čistý čas /

- brankář : povinná maska, bez hokejky, povoleny jsou cyklorukavice, límec na krk , helma, vesta pouze na hruď … hra pouze v brankovišti ( to znamená i mimo něj za podmínky, že je částí těla – třeba špičkou nohy – v brankovišti ), vyhození míčku do hry – dopad před půlkou, rozehrání do 5 sekund, píská se přihrávka míčku nohou ( kopne li míček ke spoluhráči ), velikost brankoviště 2 x 1 metr a hrajeme pouze na malé brankviště

 

JE ZAKÁZÁNO

1. zvedání hole soupeři   2. sekání do hráče či hole   3. držení hole   4. hra mezi nohama soupeře zepředu i zezadu   5. nedovolená hra tělem   6. hra vleže na zemi – je povoleno zakleknout pouze při volném úderu na 3 body dotyku těla se zemí = noha, koleno a špička druhé nohy, hokejka se nesmí pokládat na zem   7. hození hokejky   8. vysoký nápřah a dopřán holí ( do výšky boku )… dopřah se promíjí, není li nablízku další hráč  9. hra vysokou holí   10. hra rukou, hlavou   11. při zpracování dva doteky nohou – není to fotbal, nesmí se nohou zpracovávat ani přihrávka od spoluhráče  12. zdržování  13. hra v brankovišti, pokud je hráč jakoukoli částí těla uvnitř brankoviště  14. přihrávka nohou   15. nesportovní chování

16.zpracování míče hlavou, rukou, tělem nad koleny 17. zdržování hry  18. hra ve výskoku

 

VYLOUČENÍ – na dvě minuty za body 1., 2., 3., 6., 7., 12., 15.,úmyslné porušení pravidla 16. 17. 18.,  dále hrubá hra tělem, úmyslná hra vysokou holí ve výši nad koleny, vulgární komentáře proti výrokům rozhodčích, … tresty se mohou násobit ( 2+2), hrubé porušení pravidel – pětiminutový trest, ( nebezpečné hraní hokejkou, hákování, naražení – podražení, opakování menších přestupků). Při menším trestu se hráč vrací do hry dříve v případě, že družstvo obdrží branku a hraje v oslabení

Osobní tresty – hrubé chování na hřišti i mimo něj ( 10 minut, do konce utkání ) hráč má pozastaven start v dalším utkání.

ROZEHRÁNÍ – po odpískání nedovoleného zákroku následuje přímý úder – nesmí být rozehrán tahem, zeď musí být min. 3 metry od místa rozehrání, kratší vzdálenost nebo zdržování mohou být trestány jako přestupek, rozehrání do 3 sekund, z rozehrání lze vstřelit branku

- autové rozehrání, cca 1 m od mantinelu v místě, kde míček opustil hrací plochu

 

-zahájení hry – míček na zemi, hokejky položeny rovnoběžně vedle něho, na písknutí

 

TRESTNÉ STŘÍLENÍ – za faul v brankové příležitosti, za úmyslnou hru ve vlastním brankovišti ( obránce stojí v brankovišti )

 

PLATNOST DOSAŽENÍ BRANKY – gólu lze dosáhnout hokejkou, neúmyslným odrazem od těla, vlastní branka bez omezení, útočník nesmí být žádnou částí těla v brankovišti, míček musí přejít brankovou čáru, branka dosažená při postavení hráče v brankovišti je neplatná

 

POŘADÍ – rozhoduje :           -  v základní skupině  a) body  b) vzájemný zápas c) aktivní skóre  d) vyšší počet vstřelených branek   e) trestné střílení

- ve finálové skupině  a) body  b) vzájemný zápas  c) aktivní skóre  d) trestné střílení

 

 

 

 

   Snad je to všechno a také jasné… přesto, případné dotazy, připomínky či změny hlaste co nejdříve na tlf. 608122819, nebo  jansapetr@seznam.cz

Věřím, že se všichni ve zdraví a pohodě sejdeme a prožijeme společně příjemný sportovní víkend.

 

 

 

   Dovolte mi popřát Vám všem jen to dobré a ještě lepší po celý  rok 2008  …

 

        S pozdravem                                                               Petr Jansa 

 

Police nad Metují 31.12.2007

 


Celkové pořadí v turnaji 2008

Konečné pořadí
1. místo Lemplové10. místo Top team
2. místo Sépie11. místo Žumpa
3. místo Pixbo12. místo Hlavňov
4. místo Hyeny13. místo Savice
5. místo Vražedné pobřeží14. místo Jackes´s team
6. místo AXA team15. místo Attix
7. místo Tiky (vítěz skupiny pro radost)16. místo Pískaří Adršpach
8. místo Slávia17. místo Viktorky
9. místo ČZU Praha18. místo Wydle

Nejlepší střelci

Nejlepší střelci týmů 2008
lemplové pavel zeman 6/2   savice kollert 5/5
  škoda 6/1     cinka 1/5
  verner,srba,silván 4     slezák 4/0
             
sépie vítek 11/2   pískaři kresbach 2/3
  jan jirák 11/0     douda 1/2
  jenka 8/0     šádek 3/0
             
hyeny švorčík 6/2   viktorky stará 5/0
  tauc 4/3     teunerová 2/1
  herka 5/1     trojtlová 0/2
             
wydle pošmura 4/0   jackes´s pfeifer 8/0
  majoroš 4/0     grof, průša 2
  andres 3/0        
        tiky vaníček 6/4
čzu martin 9/3     třešňák 2/4
  řepík 5/2     rubáček 5/1
  náprstek 4/0     tomášek ! 1
             
hlavňov kraus 2/3   top team třešňák 8/3
  obršál 3/2     libřický 6/4
  vaniš 1/3     tomášek 7/1
             
vražedko kovář 4/4   axa dušek 5/1
  hovorka 0/5     felkl 3/2
  teichman 1/3        
             
pixbo vlček jakub 11/2   slávia skalický 6/3
  vídeň 6/2     hejnyš 6/1
  suchánek 7/1     steiner 3/3
             
attix matoulek 6/3   žumpa čižinský 2/3
  máslo 2/4     kolář 2/3
  jirásek, voborník 4     rieger 2/2

Individuální ocenění pro rok 2008

  • Cena firmy HAUK s.r.o. Police n.M. pro nejlepšího střelce turnaje – Jakub Vlček
  • Cena firmy GUSEPPE Rokytnice v O.h. pro nejlepšího střelce turnaje – Pavel Vítek
  • Cena firmy DROGERIE VÁVROVÁ Police n.M. pro nejlepšího brankáře v zákl. skupině – Jan Miler
  • Cena útěchy firmy KONEKT – TEL Pardubice pro brankaře s nejvyš. počtem obdrž. branek - Axa team
  • Cena firmy BLUE FLY Police n.M. pro nejmladšího účastníka turnaje – Daniel Hepnar
  • Cena PRIMÁTOR – Pivovar Náchod a.s. pro nejstaršího účastníka turnaje – Luděk Pavlínek
  • Cena ředitele turnaje pro ryze ženský tým Viktorky
  • Cena firmy SKRBLÍK Police n.M. vítězné družstvo skupiny pro radost – Tiky team.
  • Cena ředitele turnaje pro rozhodčího Radek Tománek.
  • Cena firmy EPEX Náchod vzorný průvodce noční Policí – Pavel Axman


SSK Pedro

f_2008_1.gif


f_2008_2.gif


f_2008_3.gif


f_2008_4.gif


f_2008_5.gif


f_2008_6.gif


f_2008_7.gif


f_2008_8.gif


f_2008_9.jpg


Fotografie

foto01.jpg

foto02.jpg

foto03.jpg

foto04.jpg

foto05.jpg

foto06.jpg

foto07.jpg

foto08.jpg

foto09.jpg

foto10.jpg

foto11.jpg

foto12.jpg

foto13.jpg

foto14.jpg

foto15.jpg

foto16.jpg

foto17.jpg

foto18.jpg

foto19.jpg

foto20.jpg

foto21.jpg

foto22.jpg

foto23.jpg

foto24.jpg

foto25.jpg

foto26.jpg

foto27.jpg

foto28.jpg

foto29.jpg

foto30.jpg

 

Copyright © 2005-2019 SSK Pedro